Powerlifting

2018 STATE QUALIFIERS:
Dioseny Mejia & Taylor Colbert
state

2018 REGIONAL QUALIFIERS:
Dioseny Mejia
Samantha Collier
Taylor Colbert
Regional Qualifiers

Coaches:
Ben Smith &
Tori Smith